Naujienos


DĖL LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LANKYMOSI MIŠKUOSE APRIBOJIMO

2018 m. gegužės 30 d. Nr. DV-599
Varėna


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo" 8 ir 9 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgdamas į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos regioninio padalinio 2018 m. gegužės 28 d. raštą Nr. V4-163
1. Apriboju fizinių asmenų lankymąsi Varėnos miesto miškuose (išskyrus Varėnos miesto miškų 6 kvartalą), VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos, Valkininkų bei Druskininkų regioninių padalinių patikėjimo teise valdomuose miškuose, esančiuose Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, bei miško išteklių naudojimą esant dideliam ir labai dideliam gaisrų pavojui, t. y. kol vyraus IV arba V klasės miškų gaisringumas.
2. Įpareigoju Bendrąjį skyrių paskelbti šį įsakymą visomis viešojo informavimo priemonėmis, o seniūnijų seniūnus informuoti gyventojus.


Administracijos direktorius Alvydas Verbickas


Savivaldybės vyr. specialistas,
civilinei saugai

Nikolajus Lysenkovas
2018-05-30

2018 06 04


Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Druskininkų regioninis padalinys

Įmonės kodas:    132340880
PVM kodas:      LT323408811

LT477300010153812692 AB Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centre 

M.K.Čiurlionio g. 96, LT-66151

Druskininkai
Telefonas:  8-313-52425;
Faksas:      8-313-53310;
El. paštas:  info@dmu.ltGaisringumas Ligos Medienos ištekliai