Naujienos


Aptarti miškų kontrolės 2017 metų 3 ketvirčių rezultatai

Valstybinėje miškų tarnyboje aptarti 2017 metų I-III ketvirčių Miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių darbo veiklos rezultatai. Pažymėtina, kad lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, daugiau patikrinta privačių miškų miškotvarkos projektų, ženkliai daugiau išduota leidimų miškui kirsti. Stebint ūkininkavimą privačiuose miškuose, atliktas beveik tūkstantis planinių ir neplaninių patikrinimų, nustatyta virš 250 teisės aktų pažeidimų. Už nustatytus pažeidimus miškų savininkams, medienos ruošėjams, privačių miškų miškotvarkos projektų autoriams skirtos 244 administracinės baudos, pateikti 66 nurodymai trūkumams pašalinti.
Nemažas dėmesys buvo skirtas neteisėtų kirtimų užkardinimui. Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai nustatė 146 neteisėtus miško kirtimo atvejus, kurių metu iškirsta 2510 m3 medienos (neteisėtais kirtimais buvo iškirsta 11 % mažiau, nei 2016 metų per tą patį laikotarpį). Privačiuose miškuose nustatyti 84 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta 1911 m3 medienos, tai yra 230 m3 mažiau nei per 2016 metų tris ketvirčius. Valstybiniuose miškuose nustatyti 62 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsti 599 m3 medienos, tai yra 40 m3 mažiau nei per 2016 metų tą patį laikotarpį. Neteisėtais kirtimais padaryta 19 tūkst. EUR žala miško valdytojų, naudotojų miškui ir turtui bei 573 tūkst. EUR žala aplinkai. Per 2017 metų tris ketvirčius šalyje vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų neteisėtais kirtimais iškirsta 1,8 m3 medienos (per 2016 metų tą patį laikotarpį buvo iškirsta 2,5 m3 medienos). Valstybiniuose miškuose nustatyta 10 pagamintos miško produkcijos grobimo atvejų, pagrobta 230,9 m3 medienos (per 2016 metų tą patį laikotarpį buvo nustatyti 9 miško produkcijos grobimo atvejai, pagrobti 143,5 m3 medienos). Už neteisėtus miško kirtimus bei kitus Miškų įstatymo pažeidimus administracine tvarka nubausti 306 asmenys, jiems paskirta 28,2 tūkst. EUR baudų.
Neteisėtų kirtimų mažėjimą lėmė ir intensyvus prevencinis darbas ir privačių miško savininkų konsultavimas. Organizuoti 203 reidai, 77 susitikimai su vietos gyventojais. Miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais konsultuota apie 30 tūkstančių miško savininkų, paskelbti 38 straipsniai rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Dalyvauta 7 televizijos ir radijo laidose, patalpinta 15 straipsnių interneto tinklapyje.
Nemažėja miškų kontrolės pareigūnų darbo krūvis vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Šiais metais miško įveisimo, ugdymo kirtimų ir ūkininkavimo „Natūra 2000" teritorijose kokybės patikrinimų atlikta 30 % daugiau, negu pernai. Po tikrinimų, vadovaujantis pažymomis, dauguma žemės ir miškų savininkų, įveisę mišką, gerai išugdę jaunuolynus ir ūkininkavę „Natūra 2000" teritorijose, gavo išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

VMT Miškų kontrolės skyrius

2017 11 06


Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Druskininkų regioninis padalinys

Įmonės kodas:    132340880
PVM kodas:      LT323408811

LT477300010153812692 AB Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centre 

M.K.Čiurlionio g. 96, LT-66151

Druskininkai
Telefonas:  8-313-52425;
Faksas:      8-313-53310;
El. paštas:  info@dmu.ltGaisringumas Ligos Medienos ištekliai